Visie & missie

Meer dan 25 jaar ontwikkeling

UQ bestaat uit verschillende innovatieve en gevalideerde methodes om talent, motivatie, werkwaarden, teamrollen en digitale vaardigheden in kaart te brengen. Meer dan 25 jaar onderzoek en praktijk ligt aan de basis van onze tools. In samenwerking met HR-experten, psychologen en het development team wordt deze kennis continu verder ontwikkeld. De building blocks en insights van de verschillende modules vormen bovendien de ideale basis om via AI/deep learning toe te passen en de algoritmes te verfijnen.

UQ Career wordt continu verder ontwikkeld volgens de laatste HR-evoluties en inzichten, rekening houdend met privacy regelgeving  en een optimale user experience.  Persoonlijke ontwikkeling en career ownership van teamleden en teamleiders, staat altijd centraal.

Meer dan 25 jaar ontwikkeling

Uw UQ = uw zelfkenniscoëfficiënt

Quotiënten zoals IQ, EQ en LQ zijn alom bekend, maar niet alomvattend. Zelfkennis en zelfvertrouwen wordt steeds belangrijker. UQ peilt naar uw intrinsieke talenten, (digitale) vaardigheden, motiverende drijfveren, werkwaarden en teamrollen. Weten wie u bent en waar u goed in bent, vormen namelijk de basis voor de juiste keuzes in uw persoonlijke én professionele leven.

Onze visie & missie

Vanuit een wetenschappelijke basis en een holistische benadering bieden we met UQ Career verschillende complementaire modules aan die duurzame inzetbaarheid in kleine, middelgrote en grote organisaties stimuleren. Wij ijveren voor ontwikkeling van het menselijk potentieel en empowerment vanuit management en HR.

Medewerkers krijgen zicht op hun eigen kunnen, kennen en potentieel. Managers worden uitgedaagd die kansen te grijpen en vanuit de actuele situatie niet alleen hun team maar ook zichzelf te boosten.

Met een team van gepassioneerde en gespecialiseerde UQ-experts garanderen we zo een langetermijnaanpak op maat van bedrijven, managers en coaches.

Onze visie en missie